• 638345164764978648_20231102_095740.jpg
  • 638345164766853209_20231102_095611.jpg
  • 638345164768102915_20231102_095754.jpg
  • 638345164769508840_20231102_095810.jpg

Mirvald Vladislav

*3. 8. 1921 +19. 4. 2003

Úrodná pola

ID Aukce: 9675
olej na plátně, 38x 65cm, signováno 1962, signováno verso 196, původní adjustace. Písemný posudek dcery V. Mirvalda.
Vyvolávací cena:

55 000 Kč

Aktuální cena:

55 000 Kč

O autorovi

Výtvarník, pedagog a fotograf, člen významné skupiny Křižovatka. V roce 1941 absolvoval lounské gymnázium. V letech 1941 – 1945 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích se do Loun vrátil jako profesor výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie. Zde působil s přestávkou let v letech 1960 – 1962, kdy vyučoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, bezmála třicet let. Východiskem jeho zaměření bylo poznání a praktické ověřování kubistické analýzy, její přehodnocení do autonomní struktury díla – první pozoruhodný konvolut kubistických kreseb z roku 1941 zaujme polaritou černé a bílé i diferencováním ploch kresebnými texturami. Více než pětiletá kubistická praxe, k níž patří i malby a reliéfy, byla během studia postupně střídána soustředěním se na realistickou krajinomalbu, která se asi od roku 1954 proměnila v subjektivní, expresívní vodní krajiny. V roce 1961 začaly vznikat kaňkáže, jak je sám autor nazýval. Byly to kresby tuší na namočeném nebo tenkou vrstvičkou vody pokrytém papíře. Vztah řádu a náhody se stal tématem díla. Neintencionální průběh jeho vzniku se uplatnil i při zmrazování vody s tušovým záznamem, akcent na řád se projevil konfrontací s další vrstvou – rýsovanými grafémy, chápanými v lettristickém smyslu jako komunikační i estetická kvalita. Rok 1963 byl určujícím pro celé další jeho dílo, začal užívat rýsování, tématem se stala konstrukce, určující vztahy mezi geometricky vymezenými plochami, konstantou je jejich formování z černých a bílých plošek. V letech 1966 – 1967 začal zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy a cylindrická moiré, později pak undulační válce (od roku 1979), implikující paralelnost k organické morfologii. Byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné generace 60. let.

Měna:
CZK
EUR
USD
Konec: 13.02.2024 19:00:00

Ukončeno

Minimální příhoz:

2 000 Kč

Pro podání nabídky do aukce se musíte přihlásit zde.

Účastníků: 0
Příhozů: 0

IDCZKČas