Jak dražit?

na webu Aukce obrazů

Registrace a přihlášení

Pro účast v internetové aukci, rozumí se pro prodej nejvyšší nabídce na portálu www.aukceweinberg.cz se musíte zaregistrovat a přihlásit. Odkazy na registraci a přihlášení se nacházejí v záhlaví webové stránky. Vyplnění registračního formuláře je povinné, slouží pro zpětnou kontrolu vaší identifikace. Registrací  vyslovujete svůj souhlas se „Všeobecnými obchodními podmínkami a pravidly provozu a užívání internetové aukce“ (dále jen VOP) a zavazujete se, že koupený předmět uhradíte nejpozději do 10 dnů od skončení aukce. VOP si důkladně prostudujte.

Po vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání, vám bude zaslána automatická zpráva na váš e-mail, obsahující pokyny pro dokončení registrace. Po jejich splnění bude registrace dokončena potvrzením administrátora. K potvrzení administrátora dojde nejpozději do 48 hodin od splnění pokynů pro dokončení registrace. Následně se můžete přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit internetové aukce. O všech výše uvedených krocích budete automaticky informován(a) na e-mail, který jste uvedl(a) v registraci.

Aktuální aukce

Přehled všech aktuálně nabízených položek aukce se nachází na stránce Aktuální aukce, kterou můžete nalézt kliknutím na menu Aukce nebo Aktuální aukce, nebo v patičce webu na odkaz Aktuální aukce.

Detail aukce

Každá položka obsahuje informaci například o technice zhotovení díla, jeho čistém rozměru bez rámu, vyvolávací ceně, aktuální ceně, minimálním příhozu, datumu a času plánovaného ukončení aukce. Bude-li však proveden příhoz během posledních 5 minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen o 5 minuty. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy. Pokud však budete realizovat svůj příhoz v posledních 10s, vystavujete se nebezpečí, že jej systém již nemusí, vlivem rychlosti připojení a přenosu dat, včas přijmout a zaznamenat. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivého předmětu nemusí být shodné, pokud nemáte synchronizován čas s aukcí na svém počítači.

Jak přihazovat

Po vašem přihlášení zvolte vámi vybranou nabízenou položku v Aktuální aukci, po kliknutí na detail máte možnost zadat svůj příhoz následujícími způsoby:

Standardní přihazování

Můžete akceptovat systémem nabídnutou částku, pokud jste první dražitel na dané položce, dražíte položku za aktuální cenu, první příhoz je roven nule. Pokud je položka již dražena, systém vám nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů (cena položky je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardního příhozu. Můžete však také vložit částku své maximální nabídky, kterou jste ochoten(a) za položku okamžitě zaplatit, tedy vložit jakoukoliv částku větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů = volba vlastního příhozu. Aktuální cena položky se zvýší na vaši maximální nabídku. Příhoz je závazný a jeho anulace je vyloučena. Všechny své příhozy můžete přehledně sledovat ve svém uživatelském účtu, v odkazu Moje příhozy.

Přihazování do limitu

Můžete akceptovat systémem nabídnutou částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, tak nemusíte sledovat průběh a čekat na konec internetové aukce. Systém pak bude automaticky přihazovat za vás nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby jste zůstal(a) nejvýše přihazujícím a vyhrál(a) aukci. Vaše příhozy se budou zvyšovat jen do výše limitu, který jste nastavil(a).Všechny vámi nastavené limity můžete přehledně vidět ve vašem uživatelském účtu, v odkazu Moje limity. V případě již nedostatečného zůstatku budete informován(a), že váš příhoz byl překonán. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů systém automaticky upřednostní dříve zadaný příhoz. Příhoz limitem je označen symbolem kladívka.

Tabulka minimálních příhozů:

  • 100,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč;

  • 500,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč;

  • 1.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč;

  • 5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč;

  • 10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 200.000,-Kč;

  • 20.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 200.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč;

  • 50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč;

  • 100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 2.000.000,-Kč;

  • 200.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 2.000.000,-Kč a více.

 Možnosti, které v případě „přihazovat do limitu“ mohou nastat:

      1) zadáte limit na položku, kde nejste aktuální dražitel, systém nejprve provede příhoz dle tabulky minimálních příhozů (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a následně uloží váš limit do systému,

      2) zadáte limit na položku, kde jste aktuální dražitel a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna,

      3) zadáte vyšší limit na položku, kde jste již limit zadal(a), vše proběhne jako u předchozích bodů s rozdílem, že systém přepíše váš starý limit, limitem novým vyšším, systém je nastaven tak, že sám sebe nepřehodíte, v případě, že jste zrovna nejvýše přihazujícím, aktuální cena položky zůstane stejná i po zvýšení vašeho limitu,

     4) zadáte limit příliš vysoký, jeho výši můžete snížit tím, že nastavíte limit nový, nižší, minimálně však  o řád vyšší než bude aktuální cena v daném okamžiku, tak dosáhnete nižšího limitu.

Pokud jste přihlášen(a), automaticky se vám aktualizuje stránka celkového výpisu položek aktuální aukce po třech minutách, dále pak 30s před ukončením odpočtu. V detailu konkrétní položky se automaticky aktualizuje stránka po jedné minutě, dále pak 30s před ukončením odpočtu. Pokud chcete okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, aktualizujete potřebnou stránku pomocí tlačítka znovu načíst stránku.

Výsledky aukcí

V okamžiku ukončení aukce, je automaticky systémem vyhodnocen vítěz, který bude prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, uvedeného při registraci,  informován o své výhře.

Vítěz, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci a bude mu prodán daný předmět, je seznámen s tím, že je povinnen uhradit provozovateli poplatek za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20% z ceny daného předmětu dosažené v aukci, a to současně při úhradě ceny dosažené v aukci a stejným způsobem, jakým je hrazena tato cena. Tyto částky je vítěz povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od ukončení internetové aukce, více ve VOP.