Ohlédnutí za rokem 2022

na webu Aukce obrazů

Please see the English version of this article below.

Rok 2022 je za námi a my radostně vstupujeme do roku nového. Natěšeně očekáváme jaký bude a jaké novinky přinese. Již teď ale věříme, že rok 2023 bude pro Aukce Weinberg ještě lepším a taky máme představy, jak toho dosáhnout.

Pojďme se společně ohlédnout za tím, co se v galerii Weinberg událo v uplynulém roce. Než se vrhneme na statistiky a čísla, je nutné zmínit, že se náš tým rozrostl o dva členy. Od srpna u nás v galerii potkáte nejen našeho galerijního psa Magnuse, ale také neustále usměvavou uměleckou poradkyni Jitku, v listopadu se k nám přidala Kristýna, která se zabývá akvizicemi, marketingem a denně oplývá dobrou náladou. Máme v plánu pořádat v příštím roce několik výstav, tak se za námi neváhejte zastavit a náš tým poznat.

Moc děkujeme 448 nově registrovaným u nás na webu, ale také 387 uživatelům nově registrovaným k našim aukcím na Livebidu, moc si vážíme Vaší přízně a doufáme, že se přidáte k našim stálým 1600 dražitelům!

Celkem jsme tento rok pořádali 17 aukcí. Krom 9 aukcí pořádaných přímo na našich stránkách jsme pořádali 8 aukcí na platformě Livebid. Nejúspěšnější aukcí se stala poslední, Vánoční aukce, na Livebidu konaná 11. 12., kde výsledky dražení dosáhly 2 796 550 Kč (cca 116 172 EUR). Když už jsme u čísel, rovnou se podíváme na obrat, který je dle všeho 16 720 612 Kč (cca 694 710 EUR), oproti 9 171 900 Kč (cca 381 963 EUR) v minulém roce. Jedná se tedy o skvělý nárůst o 182 %.

Nejúspěšnější vydraženou položkou se stal obraz “Květiny ve váze” od Václava Špály, který se vydražil za 1 620 000 Kč (cca 67 464 EUR), výherci gratulujeme!

Nemůžeme se dočkat, co nám spolu s Vámi přinese rok 2023, už teď můžeme prozradit, že se máte na co těšit!

 


2022 Overview

We are joyfully entering a new year as 2022 is behind us. We are awaiting what 2023 will be like and what news will tag along with it. But we already believe that 2023 will be an even better year for Weinberg Auctions and we sure have many ideas on how to achieve this.

Let’s take a look back at what has happened at the Weinberg Gallery in the past year. Before we get into the statistics and numbers, it is important to mention that our team has grown by two members. Now you can not only meet our beloved gallery dog Magnus but, also our ever-smiling art advisor Jitka. And in November, Kristýna joined us in the gallery, where she deals with acquisitions, marketing and never fails to bring good mood with herself. We plan to host several exhibitions in the coming year, so feel free to stop by and get to know our team.

We wholeheartedly thank the 448 newly registered users on our website as well as 387 new registrants on our Livebid auctions. We appreciate your support and hope that you’ll join our regular 1600 bidders!

We held a total of 17 auctions this year. In addition to the 9 auctions held directly at our website we also prepared 8 auctions on the Livebid platform. The most successful auction was the last one of the year, the Christmas auction on Livebid taking place on 11. 12. Results of the auction reached 2 796 550 CZK (approx. 116 172 EUR). Speaking of money, let’s take a look at our yearly turnover which was 16 720 612 CZK (approx. 694 710 EUR), compared to 9 171 900 CZK (approx. 381 963 EUR) in 2021. This is a fabulous increase of 182%.

The most successful item was an oil painting “Flowers in a vase” by Václav Špála. It was auctioned off for 1 620 000 CZK (approx. 67 464 EUR), congratulations to the winner!

We can’t wait to see what 2023 will bring for us but we can offer a little giveaway, you have a lot to look forward to!